Vízjogi engedély

Az öntözőtelep és azok vízbázisának építésére valamint üzemeltetésre a területileg illetékes KÖTEVIFE (Környezetvédelmei Természetvédelmi és Vízjogi Felügyelőség) ad vízjogi engedélyt.

 

Az engedélyek az alábbiak lehetnek:

  • Elvi vízjogi engedély:A tervezést megelőző szakaszban kérjük olyan esetekben, ahol célszerű előre tisztázni a vízbeszerzési és körülményeket. Megkérése nem kötelező, az elvi engedély építésre nem jogosít.
  • Létesítési vízjogi engedély: A tervezett vízi létesítmény (kút, tározó, öntözőtelep) kiviteli tervdokumentációjának elkészítése után kerül megkérésre az illetékes hatóságtól.A jogerős létesítési engedély alapján lehet az építési munkákat megkezdeni. Az engedély meghatározott időszakra szól, lehetőség van hosszabbításra. A jogerős létesítési engedély hosszabbítását a határidő lejárta előtt kell kérni. Ha műszaki változtatás merül fel, akkor az engedélyt módosítani szükséges.
  • Üzemeltetési vízjogi engedély: A vonatkozó létesítési engedély alapján megépített és műszaki-átvételi eljáráson átadott vízi létesítmény üzemelési feltételrendszerét megadó vízjogi engedély. Az átadás átvétel után kell megkérni az illetékes hatóságtól. Megadott időszakra szól, hosszabbítása újabb kérelemmel lehetséges.
  • Fennmaradási engedély: A nem legálisan megépített vízi létesítményre vonatkozik. Állapotterv szükséges, amely alapján a hatóság kiadja az engedély.

A vízhasználat után vízkészletjárulék (VKJ) fizetése kötelező. Ezt a rendszeresített formanyomtatványon kell bevállalni, és minden év január 15.-ig a kiszámított díjat megfizetni.

Vannak évek amikor az Állam elengedi a VKJ- fizetést (pl.: aszályos év esetén), de a bevallást be kell adni.A vízjogi engedélyezés illeték köteles (igazgatási szolgáltatási díj), melynek mértékét az illetékes hatóság írásban közli a beruházóval.

A tervezési költségek a pályázatban elszámolhatóak.

Az Irrivep Kft. partnerei részére megbízás alapján tudja vállalni az öntözőtelepek és azok vízbázisainak és kapcsolódó létesítményeinek tervezési munkáit, a megvalósításhoz és a majdani üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzését az engedélyezés lebonyolítását.

 

Ha további információra, segítségre van szüksége kérjük keressen bennünket!

 

Elérhetőségeink:

Irrivep Kft.

6000 Kecskemét, Halasi út 29. - Tel.: 06/76 321 674 - Mobil: 06/30 397 2610 - E-mail: info@irrivep.hu