Kúttervezés

A vízfelhasználások kielégítésére a leggyakrabban alkalmazott vízbeszerzési megoldás a kút(ak) létesítése. A kút építéséhez legelső feladat a kúttervezés. A tervezés folyamatában meg fogjunk határozni, hogy az igényeinket milyen kút fogja kielégíteni.

A tervezési munka a vízigények kiszámításával indul.

 

A kúttervezés induló adatai:

 • napi vízigény (m3/nap);
 • éves vízigény (m3/év);
 • kúttal szemben támasztott folyamatos vízigény (l/p).

 

A vízigények meghatározására szakirodalmi adatok, rendelettel szabályozott normatívák és a termelői igények az irányadók.

A vízfelhasználás jellegéből adódóan tudható a vízminőségi igény is.

 

A kúttervezésre szükséges dokumentumok:

 • földhivatali térképmásolat (1:2880, 1:4000, 1:2000, 1:1000);
 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi);
 • átnézetes helyszínrajz (1:10000, 1: 25000);
 • megbízás a munka elvégzésére és az engedélyezés lebonyolítására.

A tervező a vízigények ismeretében elkészíti a vízbeszerzési vagy hidrogeológiai szakvéleményt a tervezési környezet vízföldtani adatai és a környezetben ismert kutak paraméterei alapján.

A szakvélemény javaslatot ad, hogy milyen kút kerüljön megtervezésre a megfogalmazott vízigények kielégítésére. Adathiányos területeken a tervező javasolhat próbafúrás megvalósítását, melynek adatai alapján készül el a vízbeszerzési szakvélemény.

A kút műszaki tervezése a vízbeszerzési szakvélemény alapján történik.

 

A kútterv tartalma:

 • vízbeszerzés meghatározása;
 • a kút helye (X, Y, Z, koordináták);
 • a kút célja; a kút típusa;
 • a vízbeszerzés mértékadó kapacitása;
 • a vízbeszerzésre vonatkozó üzemelési jellemzők;
 • a kút kialakítása;
 • kivitelezési munka leírása;
 • fúrási terv;
 • csövezési terv:
  • anyacső (iránycső);
  • béléscső; szűrőcső;
  • szűrőzés helye, típusa;
  • csőközkitöltések;
 • környezetvédelmi és egyéb előírások;
 • kötelező kútvizsgálatok;
 • adatszolgáltatások.

 

Engedélyeztetés a területileg illetékes KÖTEVIFE „Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen” történik.

Építési munkát csak a létesítési vízjogi engedély birtokában lehet megkezdeni.

A kútfúrási munkára csak megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező kútfúrót szabad megbízni. A partnereink részére javasolni tudunk kútfúró vállalkozókat.

A kút elkészülte után az előírás szerinti vizsgálatokat el kell végezni, és az engedélyben rögzített adatszolgáltatást meg kell tenni. Vízvizsgálat akkreditált laboratóriumban kell végeztetni.

A kutat a végleges kútfej lezárásáig úgy kell zárni, hogy a kútba semmiféle anyag ne kerülhessen.

A végleges kútfejkialakítás és vízgépészeti szerelvényezés után a kútra üzemeltetési vízjogi engedélyt kell kérni.

(Ez adott esetben lehetséges az öntözőteleppel együtt is.)

Olyan kutak esetében amikor nem állnak rendelkezésre adatok, tervek és engedélyek, akkor állapotfelmérés és kútvizsgálatok alapján állapotterv készítendő, amelyre fennmaradási engedély kapható.

 

Az Irrivep Kft. partnerei részére megbízás alapján tudja vállalni az öntözőtelepek és azok vízbázisainak és kapcsolódó létesítményeinek tervezési munkáit, a megvalósításhoz és a majdani üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzését az engedélyezés lebonyolítását.

 

Ha további információra, segítségre van szüksége kérjük keressen bennünket! 

 

Elérhetőségeink:

Irrivep Kft.

6000 Kecskemét, Halasi út 29. - Tel.: 06/76 321 674 - Mobil: 06/30 397 2610 - E-mail: info@irrivep.hu