Öntöző telepek tervezése

Az öntözőtelepek és az azokat kiszolgáló vízbázisok megépítése tervdokumentációkra alapozott létesítési vízjogi engedélyek alapján történhet.

/Ez az alapja az EU-s pályázatoknak is./

 

A tervező felmérés és alapadatok alapján a beruházói igényeket figyelembe véve kialakítja az öntözési rendszer műszaki megoldását, és elkészíti az öntözőtelep kiviteli (engedélyezési) tervdokumentációt.

A tervdokumentációt a tervező 6-9 példányban benyújtja az illetékes hatósághoz engedélyeztetésre.

 

A közreműködő szakhatoságok: 

 /Ezeket hivatalból keresi meg a KÖTEVIFE „Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség”/

 • talajvédelmi hatóság;
 • építési hatóság;
 • kulturális örökség védelmi hivatal;
 • bányakapitányság;földhivatal.

 

A tervdokumentáció alapja a pályázatokhoz szükséges ÉNK alapú költségvetés készítésének.

 

A tervezési, engedélyeztetési munkákhoz a beruházóktól az alábbi alap- adatok és dokumentumok szükségesek:

 • Megbízás a tervező részére a munka elvégzésére és az engedélyezés lebonyolítására;
 • Térképmellékletek:
  • Átnézetes helyszínrajzhoz:
   • 1: 10000-es topográfiai térkép ( FÖMI Budapest);
   • 1: 25000-es topográfiai térkép (FÖMI Budapest);
   • 1: 10000-es síkrajzi térkép (Megyei Földhivatal, önkormányzatok).
  • Részletes helyszínrajz alapja:
   • 60 napnál nem régebbi földhivatali kataszteri térkép/1: 2880, 1: 4000, 1:2000, 1:1000/
 • Tulajdon igazolása: eredeti példány 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat;
 • Ha a beruházó nem egyezik meg a földtulajdonossal akkor több évre szóló bérleti szerződés;
 • A földtulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, hogy a a tervezett vizi létesítmények /öntözőkút, öntözőtelep, víztározó.../ megépítéséhez és üzemeltetéséhez hozzájárul.
 • Ha az ingatlan szolgalommal terhelt, a szolgalmi jog kedvezményezettjének hozzájárulása.
 • Ha több tulajdonos van a területen, és csak egy az engedélyes, a többi tulajdonos eredeti hozzájáruló nyilatkozata a létesítéshez és az engedélyes személyéhez.
 • Ha közmű van a területen a szolgáltató hozzájáruló nyilatkozata.
 • Ha felszíni vizet, vízfolyást érintünk a tervezett vízi létesítménnyel, az illetékes Víztársulat /kezelő/ hozzájárulása szükséges.
 • Öntözéses talajtani szakvélemény /nem tápanyag feltöltési szakvélemény.
 • Víztározó esetén talajmechanikai szakvélemény.
 • Telepítési vázlat, telepítési alapadatok.
 • Kútterv, hidrogeológiai szakvélemény /ha rendelkezésre áll/.Idegen tulajdonú vízbázis esetén a tulajdonos/ok/ hozzájárulása a vízbiztosításra.
 • Vízszolgáltatási megállapodás vagy szerződés.
 • Idegen tulajdonú területen történő fix átvezetés esetén földmérő mérnöki munkarészek szolgalmi jog bejegyzéséhez, és a tulajdonosi hozzájárulás.
 • Víztározó esetén a területileg illetékes földhivatal igazolását/nyilatkozatát/ mely szerint engedélyes kezdeményezte a víztározó által érintett terület művelési ágának megváltoztatását.
 • Energiaellátás lehetséges módja. /Meglévő energiaellátás, lecsatlakozás kiépítése, áramfejlesztő..../

Az Irrivep Kft. partnerei részére megbízás alapján tudja vállalni az öntözőtelepek és azok vízbázisainak és kapcsolódó létesítményeinek tervezési munkáit, a megvalósításhoz és a majdani üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzését az engedélyezés lebonyolítását.

 

Ha további információra, segítségre van szüksége kérjük keressen bennünket!

 

 

Elérhetőségeink:

Irrivep Kft.

6000 Kecskemét, Halasi út 29. - Tel.: 06/76 321 674 - Mobil: 06/30 397 2610 - E-mail: info@irrivep.hu